Wybierz język: pl gb de ru
facebook twitter Telefon - holtex.pl
X
Uszczelnienia Techniczne
HOLTEX - ENERGOSERWIS M.J. Drobnik Sp. Jawna
Stara Gadka, ul. Usługowa 3a, 95-030 Rzgów, Polska

Telefon - holtex.pl +48 42 212-83-95
Email - holtex.pl
wyszukiwarka

Dokumenty kontroli jakościowej wyrobów

Firma Holtex dokłada wszelkich starań do tego, aby dostarczone wyroby były zgodne z zamówieniem i oczekiwaniami klienta. W tym celu korzystamy jedynie ze sprawdzonych dostawców, których wyroby spełniają wymagane normy jakościowe. Jednak może się zdarzyć, że zgodność towaru z oczekiwaniami zawartymi w zamówieniu będzie potrzebna na piśmie. W tym celu można wystąpić o sporządzenie dokumentu kontroli, który potwierdza zgodność dostawy z oczekiwaniami zadeklarowanymi w zamówieniu.

WAŻNE: Jeśli życzą sobie Państwo jeden z poniższych dokumentów, należy powiadomić nas o tym jeszcze na etapie zapytania ofertowego. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku świadectw odbioru, na których potwierdza się zgodność z zamówieniem konkretnej dostawy i przedstawia wyniki badań kontroli.

 

 

Rodzaje dokumentów kontroli EN 10204:2004

 

Rodzaj 2.1 Deklaracja zgodności z zamówieniem. Jest to dokument, który stwierdza zgodność wyrobów z zamówieniem. Polega on na kontroli wewnętrznej, czyli przeprowadzanej przez wytwórcę według własnych procedur w celu oceny, czy wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu. Wyroby poddane tego rodzajowi kontroli nie koniecznie pobiera się z partii stanowiącej dostawę.

 

Rodzaj 2.2 Atest. W tym dokumencie wytwórca stwierdza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanym w zamówieniu, dodatkowo podając wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej. Ze względu na rodzaj kontroli atest nie musi dotyczyć partii stanowiącej dostawę.

 

Rodzaj 3.1 Świadectwo odbioru 3.1 . Dokument ten stwierdza zgodność z zamówieniem z podaniem wyników badań kontroli odbiorczej. Kontrola odbiorcza przeprowadzana jest przed wysyłką, według specyfikacji wyrobu, na wyrobach stanowiących dostawę (lub na partiach wyrobów, których część ma stanowić dostawę), w celu sprawdzenia, czy te wyroby spełniają wymagania podane w zamówieniu. Dokument jest więc potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego.

Dopuszcza się również możliwość przytoczenia przez wytwórcę wyników badań uzyskanych podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem, że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie wymagane dokumenty kontroli.

 

Rodzaj 3.2 Świadectwo odbioru 3.2. Jest to dokument sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego lub inspektora kontroli określonego w przepisach urzędowych. Stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki badań.

Tak jak w Świadectwie odbioru 3.1 dopuszcza się możliwość przytoczenia wyników badań materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod warunkiem przestrzegania przez wytwórcę procedur identyfikalności i możliwości dostarczenia odpowiednich dokumentów kontroli.Dodaj Komentarz
Nick: *
Email:
Komentarz: *
Kod z obrazka
kod_blog

Szybki kontaktTel. 42 212 83 95

 


Nazwa firmy:
E-mail:
Telefon (opcjonalnie):
Kod z obrazka
kod kontakt

dokumenty kontroli jakości